Nagrody wydziałowe PAN przyznane

Pięć wydziałów PAN nagrodziło badaczy za wyróżniające się osiągnięcia naukowe. Doceniono indywidualnych naukowców oraz grupy badawcze.