ALBRECHT, Jan

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Jan ALBRECHT

ur. 22 czerwca 1944 roku
Profesor, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2014; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN w kadencji 2011-2014