Zestawienia statystyczne

Liczba członków PAN w poszczególnych Wydziałach Akademii

Wydział PANrzecz.koresp.kraj.zagr.
I25295421
II39327140
III54389247
IV42347629
V19183723
ogółem179151330160

Liczba członków PAN w poszczególnych Oddziałach Akademii

Oddział PANliczba członków
Gdańsk27
Katowice17
Kraków58
Lublin9
Łódź13
Olsztyn i Białystok17
Poznań38
Wrocław24

Prezesi i Sekretarze Naukowi Polskiej Akademii Nauk

Zestawienie wyborów członków Polskiej Akademii Nauk (1952-2022)