ALEKSANDROV, Pavel S.

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, ZSRR

(1896-1982)

Specjalność naukowa:
matematyka