ALFEROV, Zhores I.

Członek zagraniczny PAN od 1988 roku, ZSRR

(1930-2019)

Specjalność naukowa:
fizyka