ANDRIEJEV, Nikołaj N.

Członek zagraniczny PAN od 1960 roku, ZSRR

(1880-1975)

Specjalność naukowa:
akustyka