ANGIELSKI, Stefan

Członek korespondent od 1989 roku, członek rzeczywisty od 2002 roku

Stefan ANGIELSKI

(1929-2022)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)