ANTONIEWICZ, Włodzimierz

Członek tytularny PAN od 1952 roku, członek rzeczywisty PAN od 1957 roku

(1893-1973)

Specjalność naukowa:
archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna