ARTAMONOV, Michaił I.

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, ZSRR

(1898-1972)

Specjalność naukowa:
archeologia