AWREJCEWICZ, Jan

Członek korespondent od 2016 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Jan AWREJCEWICZ

ur. 26 sierpnia 1952 roku
Profesor, Politechnika Łódzka

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)