AXER, Jerzy

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Jerzy AXER

ur. 18 kwietnia 1946 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: literaturoznawstwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)