AYMARD, Maurice

Członek zagraniczny PAN od 2010, Francja

ur. 1936
specjalność naukowa: historia