BADIAN, Ludwik

Członek korespondent PAN od 1976 roku

(1928-1987)

Specjalność naukowa:
elektrotechnika i elektronika ciała stałego

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz naukowy Oddziału PAN we Wrocławiu w latach 1978-1986