BAERDEMAEKER, Josse de

Członek zagraniczny PAN od 2005, Belgia

ur. 1946
specjalność naukowa: inżynieria rolnicza, rolnictwo precyzyjne, agrofizyka, modelowanie matematyczne