BANASZEK, Konrad

Członek korespondent od 2022 roku

Konrad BANASZEK

ur. 14 lipca 1973 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)