BANDURSKI, Robert S.

Członek zagraniczny PAN od 1980 roku, USA

(1924-2020)

Specjalność naukowa:
biochemia, fizjologia roślin