BARANOWSKI, Tadeusz

Członek korespondent PAN od 1954 roku, członek rzeczywisty PAN od 1969 roku

(1910-1993)

Specjalność naukowa:
chemia fizjologiczna

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz naukowy Oddziału PAN we Wrocławiu w latach 1970-1974