BARNAŚ, Józef

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Józef BARNAŚ

ur. 12 marca 1951 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)