BARTOSZ, Grzegorz

Członek korespondent od 2010 roku

Grzegorz BARTOSZ

ur. 21 lipca 1950 roku
Profesor, Uniwersytet Rzeszowski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)