BARTOSZEWICZ, Andrzej

Członek korespondent od 2016 roku

Andrzej BARTOSZEWICZ

ur. 24 sierpnia 1962 roku
Profesor, Politechnika Łódzka

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2023-2026; Prezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 2023-2026; Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 2019-2022