BASIŃSKI, Antoni

Członek korespondent PAN od 1967 roku, członek rzeczywisty PAN od 1976 roku

(1905-1990)

Specjalność naukowa:
chemia fizycznych zwiazków wieloczasteczkowych