BEDNARSKI, Włodzimierz

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Włodzimierz BEDNARSKI

ur. 16 marca 1943 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)