BĘDZIŃSKI, Romuald

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Romuald BĘDZIŃSKI

ur. 5 kwietnia 1940 roku
Profesor, Uniwersytet Zielonogórski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)