BIAŁAS, Andrzej

Członek korespondent od 1976 roku, członek rzeczywisty od 1986 roku

Andrzej BIAŁAS

ur. 26 lipca 1936 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)