BIAŁECKI, Ryszard

Członek korespondent od 2020 roku

Ryszard BIAŁECKI

ur. 22 lipca 1949 roku
Profesor, Politechnika Śląska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)