BIAŁKO, Michał

Członek korespondent PAN od 1986 roku, członek rzeczywisty PAN od 1998 roku

(1929-2020)

Specjalność naukowa:
elektronika