BIAŁOBOK, Stefan

Członek rzeczywisty PAN od 1976 roku

(1909-1992)

Specjalność naukowa:
dendrologia, genetyka roślin drzewiastych