BIAŁYNICKI-BIRULA, Iwo

Członek korespondent od 1976 roku, członek rzeczywisty od 1989 roku

Iwo BIAŁYNICKI-BIRULA

ur. 14 czerwca 1933 roku
Profesor, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)