BIELAŃSKI, Adam

Członek korespondent PAN od 1965 roku, członek rzeczywisty PAN od 1973 roku

(1912-2016)

Specjalność naukowa:
chemia fizyczna i nieorganiczna

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w latach 1990-1995; członek Prezydium PAN w latach 1975-1989; Przewodniczacy Oddziału PAN w Krakowie w latach 1990-1995; Sekretarz Oddziału PAN w Krakowie w latach 1984-1989