BIELICKI, Tadeusz

Członek korespondent od 1983 roku, członek rzeczywisty od 1998 roku

Tadeusz BIELICKI

(1932-2022)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2003-2006; Sekretarz Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w latach 1999-2002