BIERNAWSKI, Witold

Członek korespondent PAN od 1952 roku

(1898-1957)

Specjalność naukowa:
obróbka skrawaniem