BILER, Piotr

Członek korespondent od 2016 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Piotr BILER

ur. 11 grudnia 1958 roku
Profesor, Uniwersytet Wrocławski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)