BILEWICZ, Renata

Członek korespondent od 2020 roku

Renata BILEWICZ

ur. 27 marca 1952 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)