BILIŃSKA, Barbara

Członek korespondent od 2010 roku

Barbara BILIŃSKA

ur. 28 kwietnia 1949 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2015-2026