BILIŃSKI, Szczepan

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Szczepan BILIŃSKI

ur. 14 grudnia 1949 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)