BIZOŃ, Piotr

Członek korespondent od 2013 roku

Piotr BIZOŃ

ur. 20 marca 1956 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)