BŁAŻEWICZ, Jacek

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Jacek BŁAŻEWICZ

ur. 11 sierpnia 1951 roku
Profesor, Politechnika Poznańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)