BOGDAN, Krzysztof

Członek korespondent od 2022 roku

Krzysztof BOGDAN

ur. 8 stycznia 1967 roku
Profesor, Politechnika Wrocławska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)