BOGUCKA, Hanna

Członek korespondent od 2016 roku

Hanna BOGUCKA

ur. 27 lutego 1965 roku
Profesor, Politechnika Poznańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)