BOHR, Niels Aage

Członek zagraniczny PAN od 1980 roku, Dania

(1922-2009)

Specjalność naukowa:
fizyka jadrowa