BORKOWSKA, Grażyna

Członek korespondent od 2013 roku

Grażyna BORKOWSKA

ur. 11 kwietnia 1956 roku
Profesor, Instytut Badań Literackich PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: literaturoznawstwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w kadencji 2015-2018