BORLAUG, Norman Ernest

Członek zagraniczny PAN od 1988 roku, USA

(1914-2009)

Specjalność naukowa:
hodowla roślin