BRANDYK, Tomasz

Członek korespondent PAN od 2002 roku

(1951-2009)

Specjalność naukowa:
gospodarowanie woda dla potrzeb ochrony i renaturyzacji gleb torfowych

Funkcje w strukturach PAN:
Zastępca Przewodniczacego Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN w kadencji 2003-2006