BRZEZIŃSKI, Jerzy M.

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Jerzy M. BRZEZIŃSKI

ur. 13 kwietnia 1947 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: psychologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2007-2018; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w kadencji 2011-2018; Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu w latach 1999-2010