BRZOZOWSKI, Tomasz

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Tomasz BRZOZOWSKI

ur. 21 kwietnia 1954 roku
Profesor, Collegium Medicum UJ

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2015-2022; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN w kadencji 2015-2022