BUCHOWSKI, Michał

Członek korespondent od 2022 roku

Michał BUCHOWSKI

ur. 20 grudnia 1955 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Europaische Universitat Viadrina (GER)

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: antropologia społeczno-kulturowa i etnologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)