BUDRYK, Witold

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1891-1958)

Specjalność naukowa:
górnictwo