BUJNICKI, Janusz Marek

Członek korespondent od 2016 roku

Janusz Marek BUJNICKI

ur. 6 sierpnia 1975 roku
Profesor, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)