BUKO, Andrzej

Członek korespondent od 2013 roku

Andrzej BUKO

ur. 4 sierpnia 1947 roku
Profesor, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: archeologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2019-2026; Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w latach 2019-2026