BULIK, Tomasz

Członek korespondent od 2020 roku

Tomasz BULIK

ur. 12 sierpnia 1964 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)